Vergoeding

Basisverzekering

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2023 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

 • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar;
 • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
 • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.
 • Ketenzorg patiënten (Diabetes, COPD, CVRM) hebben geen eigen risico

Aanvullende verzekering

Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk hier voor meer informatie.  Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom ook goed bij je zorgverzekeraar.

 

Ketenzorg 

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio’s zijn Zorggroep SEZ  en Zorggroep ROHWN de organisatoren van de ketenzorg.

Dieetbehandeling zonder verwijsbrief

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat in principe geen verwijsbrief meer nodig is van de huisarts om de diëtist te kunnen bezoeken. De meeste zorgverzekeraars hebben in hun contract met de diëtist echter bepaald dat je alleen de consulten vergoed krijgt wanneer je een verwijsbrief hebt van de huisarts, bedrijfsarts of specialist. Raadpleeg dus je zorgverzekeraar.

Wanneer moet je de consulten zelf betalen?

Je betaalt de consulten zelf wanneer je:

 • niet in aanmerking komt voor ketenzorg;
 • meer consulten nodig hebt dan door de zorgverzekering wordt vergoed;
 • een afspraak niet tijdig annuleert (zie onder: ‘Een afspraak maken’)

Je ontvangt in deze gevallen een factuur.

Tarieven 2023

 • Intake: €132,-
  • Consult (55 – 60 minuten)
  • Individueel dieetvoorschrift (25 – 30 minuten)
 • Vervolgconsult (25 – 30 min): € 44,-
 • E-mail of beeldbel consult of telefonisch consult (25 – 30 min): € 44,-
 • Kort telefonisch consult  (10 – 15 min): € 22,-
 • Toeslag huisbezoek: € 40,-

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
 1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
 2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.
Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

Een afspraak maken

Bel voor het maken van een afspraak 075 614 38 42. 
Een afspraak kan tot minimaal 24 uur van te voren geannuleerd worden. Dit kan telefonisch, per mail, of door een voicemailbericht in te spreken. Wanneer je de afspraak niet of te laat afzegt dan ontvang je een rekening voor de gereserveerde tijd. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Wat neem je mee tijdens het eerste consult?

 • je zorgpas met het nummer van je zorgverzekering;
 • een geldig legitimatiebewijs: een ID-kaart, paspoort of rijbewijs;
 • een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of specialist.

Klachten

Als je een klacht hebt dan proberen we eerst samen tot een oplossing te komen. Wanneer we er samen niet uit komen dan kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici
Telefoonnummer: 030 310 09 29 Website: www.klachtenloketparamedici.nl