Werkwijze

Wanneer u bij mij komt zonder verwijzing dan overleggen we eerst samen of de diëtist de juiste persoon is voor uw problematiek en de behandeling kan en mag aanvangen. Daarna vindt de intake plaats waarin ik een beeld kan vormen van de problematiek. Uw medicatie, relevante medische problematiek, dieetgeschiedenis, sociale en psychische omstandigheden, beweging, motivatie, werkomstandigheden en eventuele stressfactoren worden allemaal in kaart gebracht om de behandeling later goed te kunnen inzetten. Gezamenlijk bepalen wij de doelen en bespreken wij het behandelplan. Daarna maken wij een vervolgafspraak. In overleg kan zowel de intake als vervolgconsults fysiek op 1 van de locaties plaatsvinden of via beeldbellen of telefonisch.

Eerste consult / Intake

Tijdens het eerste consult verzamelen we informatie over uw eetgewoonten, persoonlijke gegevens, klachten, uw verwachtingen en eventuele verwijzing van uw huisarts of specialist. Na het uitvoerig doornemen van uw voeding-en drinkgewoonten maak ik een dieet op maat. Vanzelfsprekend houd ik rekening met uw cultuur, smaakvoorkeuren, leefsituatie en dagindeling.

Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten begeleid ik u bij het volgen van uw dieet. Ik begeleid u in het aanpassen van uw eetpatroon, zodat u er vertrouwd mee raakt. Verder geef ik u allerlei adviezen en praktische tips om uw eetgewoonten zo goed mogelijk te kunnen aanpassen. Hierbij kunt u denken aan tips hoe om te gaan met speciale gelegenheden zoals feestjes, uit eten gaan, familiebezoek en vakantie. Bedenk: de diëtist is echt niet zo streng als u denkt!

Privacy:

De diëtist heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat met u besproken is, wordt niet met derden besproken. Uitzondering hierop vormt de verwijzend arts waarmee zonodig mondeling overleg kan worden gevoerd. Ook worden standaard schriftelijke rapportages gestuurd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dit dan aan.