Verwijzers

Relevante informatie voor Huisartsen en Praktijkondersteuners (POH’s)

Met u als verwijzer wil ik graag zo goed mogelijk samenwerken. Deze pagina is speciaal voor u ontwikkeld, zodat ik u ook op de hoogte kan houden van allerlei zaken. Denk hierbij aan de werkwijze van EetVitaal, voor welke diëten u naar mij kunt doorverwijzen, wel of geen verwijsbrief nodig e.d. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via de email of telefonisch.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen is in het belang van de patiënt. Door diverse specialisaties zal ik beter in staat zijn om het behandeldoel te realiseren. Ik zet mij graag in om de onderlinge samenwerking te stimuleren.

Overleg en rapportage

Ik houd regelmatig contact met u over de gevolgde behandeling van de door u verwezen patiënt en u ontvangt van mij periodieke rapportages. Indien u vragen heeft over de mogelijkheden van een behandeling, neem dan gerust contact met mij op.

Verwijsbrief

Voor een behandeling hebben we in de meeste gevallen geen verwijsbrief meer van u nodig. Sinds augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk. Er zijn nog een aantal zorgverzekeraars, zoals Ohra, CZ, Delta Loyd, Aevitae, de Friesland, de Goudse en Zekur, die wel een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoed te krijgen!
Er kan digitaal verwezen worden via ZorgDomein naar Diëtistenpraktijk EetVitaal. Ook kunt u hier de het verwijsformulier van EetVitaal downloaden: Verwijsformulier EetVitaal
Een goede terugkoppeling en uitwisseling van gegevens zoals bloedonderzoekuitslagen, is zeker van toegevoegde waarde op een gericht dieetadvies.

Redenen doorverwijzing

Bij veel aandoeningen en klachten kan ik adviezen en tips geven. Hierdoor zal uw patiënt zich op basis van leefstijladviezen beter gaan voelen. Misschien kunnen bepaalde medicijnen in dosering verminderen of zelfs gestaakt worden.

Ik beheers de talen Nederlands en Engels goed en kan dit ook op schrift goed weergeven. Vooral bij specifieke diëten is het belangrijk je goed te kunnen verwoorden, zodat de cliënt alles begrijpt en het dieet ook kan uitvoeren.

Artsenwijzer

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is. U vindt informatie over indicaties en doelstellingen van dieetbehandeling. De wijzer biedt tevens praktische informatie voor in uw spreekkamer en betrouwbare en toegankelijke informatie om te delen met uw cliënt. Een aantal aandoeningen is volgens het nieuwe format ingevuld. De overige aandoeningen zullen in de loop van het jaar herschreven worden volgens de opbouw van de Zorgmodule Voeding.

Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals, met wie de diëtist nauw samenwerkt, kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek bij een veelheid aan aandoeningen. Klik voor de artsenwijzer Diëtetiek op: www.artsenwijzerdietetiek.nl

EetVitaal Leefstijl Driehoek

Voor een gezonde leefstijl is niet alleen gezonde voeding essentieel. Onlosmakelijk daarmee verbonden zijn beweging en gedrag. Daarom focus ik mij niet alleen op gezonde voeding maar ook op de componenten beweging en gedrag. Zij maken een onderdeel uit van deze dynamische EetVitaal Leefstijl driehoek. Ik ervaar dat deze onderscheidende aanpak een positieve invloed heeft op het behandeldoel. Om dit professioneel te begeleiden, ben ik mij na mijn opleiding als diëtist gaan specialiseren. Ik heb de post-HBO opleidingen Cognitieve gedragstherapie, Motivational Interviewing, en Voeding en Diabetes succesvol afgerond. Om invulling te geven aan het onderdeel ‘bewegen’ heb ik de opleiding Fitness instructeur gevolgd.

Specialisaties:

EetVitaal heeft de volgende specialisaties:

  • Diabetes Mellitus (type 1 en 2).
  • CVRM (Hart- en vaatziekten).
  • Maag- en darmklachten; hierbij kunt u denken aan Prikkelbaar Darm Syndroom, obstipatie, diarree en reflux.
  • Voeding bij kinderwens en zwangerschap
  • Orthomoleculaire voeding
  • Voedselallergieën- en intoleranties, bij volwassenen, kinderen en zuigelingen.
  • Kwetsbare ouderen; hierbij kunt u denken aan alle aandoeningen die bij ouderen kunnen voorkomen waardoor ze in een slechte/verminderde voedingstoestand verkeren.

Vergoeding

In 2023 heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Indien het verplichte eigen risico nog niet verbruikt is, zal dit verrekend worden.

Ketenzorg

Momenteel werk ik samen met de zorggroepen de volgende zorggroep:

  • Zorggroep SEZ (Stichting Eerstelijns Zorggroep Zaanstreek Waterland)
  • Zorggroep Rijn en Duin

Indien u graag met mij wilt samenwerken en u een ander samenwerkingsverband heeft, dan hoor ik het graag. Ik heb met alle ketens ervaring (diabetes, COPD en CVRM)

Onze werkwijze

Tijdens het eerste consult verzamel ik informatie over de eetgewoonten, persoonlijke gegevens, klachten, verwachtingen en vraagstelling van u als verwijzer. Na het uitvoerig doornemen van de voeding- en drinkgewoonten van uw patiënt maak ik een dieet op maat! Iedereen krijgt een persoonlijk voorbeelddagmenu. Hierbij houd ik rekening met o.a. cultuur, smaakvoorkeuren, leefsituatie en dagindeling. Tijdens de vervolgconsulten begeleid ik uw patiënt bij het volgen van het persoonlijk dieetadvies. Ik bied ondersteuning in het aanpassen van het eetpatroon, zodat uw patiënt vertrouwd raakt met zijn nieuwe leefstijl. Daarbij besteed ik ook aandacht aan eetgedrag en beweging. Verder geef ik allerlei adviezen en praktische tips om het eetpatroon zo goed mogelijk te kunnen aanpassen. Hierbij kunt u denken aan tips bij hoe om te gaan met speciale gelegenheden zoals feestjes, uit eten gaan, familiebezoek en vakantie.

Nieuwsbrief

EetVitaal geeft elke 2 maanden een nieuwsbrief uit met actuele ontwikkelingen op het gebied van voeding en binnen de praktijk. Wil je de EetVitaal Nieuwsbrief ontvangen, stuur dan even een mail naar info@eetvitaal.nl.

Op zoek naar samenwerking?

Een huisartsenpraktijk is een vertrouwde en bekende omgeving en daarom heel geschikt voor het geven van dieetadvisering. Bent u als arts op zoek naar een diëtistenpraktijk om mee samen te werken, dan hoor ik dat graag. U kunt mij dan bellen op 075-6143842 of mailen naar info@eetvitaal.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.