Vergoeding

Dieetbehandeling in de basisverzekering

In 2018 wordt 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij is het eigen risico van € 385,- van toepassing. Alleen wanneer je wordt doorverwezen door de huisarts of praktijkondersteuner in verband met diabetes, hart- en vaatziekten of COPD (ketenzorg), worden de kosten niet met het eigen risico verrekend. Bij sommige zorgverzekeraars worden extra consulten bij de diëtist vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het is raadzaam om je zorgverzekering te raadplegen hoeveel vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed. Wilt u weten wat uw verzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering, kijk dan op dieetvergoeding dietist 2018.

De kosten voor dieetadvisering bestaan voor het grootste deel uit consulttijd. Een klein deel van de tijd is indirecte tijd. Dit is de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, het informeren van de verwijzer en het registreren van gegevens.

 

Dieetbehandeling zonder verwijsbrief

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat in principe geen verwijsbrief meer nodig is van de huisarts om de diëtist te kunnen bezoeken. De meeste zorgverzekeraars hebben in hun contract met de diëtist echter bepaald dat je alleen de consulten vergoed krijgt wanneer je een verwijsbrief hebt van de huisarts, bedrijfsarts of specialist. Raadpleeg dus je zorgverzekeraar.

 

Wanneer moet je de consulten zelf betalen?

Je betaalt de consulten zelf wanneer je:

  • niet in aanmerking komt voor ketenzorg;
  • meer consulten nodig hebt dan door de zorgverzekering wordt vergoed;
  • een afspraak niet tijdig annuleert (zie onder: ‘Een afspraak maken’)

Je ontvangt in deze gevallen een factuur.

 

Tarieven 2018

De kosten voor een consult bedragen € 15,75 per kwartier.

Uw eerste bezoek aan de diëtist duurt doorgaans een uur. De kosten hiervan bedragen € 63,-. Hiernaast betaalt u alleen bij uw eerste bezoek eenmalig € 31,50 administratiekosten.

Vervolgconsulten nemen 15 tot 30 minuten in beslag en kosten derhalve € 15,75 tot € 31,50.

Niet nagekomen eerste afspraak: € 63,-.
Niet nagekomen vervolgafspraak: € 31,50.

Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Een afspraak maken

Bel voor het maken van een afspraak 075 614 38 42. 
Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wanneer je de afspraak niet of te laat afzegt dan ontvang je een rekening voor de gereserveerde tijd. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Wat neem je mee tijdens het eerste consult?

  • je zorgpas met het nummer van je zorgverzekering;
  • een geldig legitimatiebewijs: een ID-kaart, paspoort of rijbewijs;
  • een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of specialist.

 

Klachten

Als je een klacht hebt dan proberen we eerst samen tot een oplossing te komen. Wanneer we er samen niet uit komen dan kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici, tel. 030 310 09 29, www.klachtenloketparamedici.nl.